ВПРОВАДЖУВАЛЬНА ФІРМА

ВПРОВАДЖУВАЛЬНА ФІРМА - це ... Що таке ВПРОВАДЖУВАЛЬНА ФІРМА?
ВПРОВАДЖУВАЛЬНА ФІРМА
підприємство міжгалузевого характеру, створене з метою реалізації заключної стадії науково-проізводственного- циклу освоєння нової продукції, впровадження сучасної технології.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.