Цінності

Цінності - це ... Що таке Цінності?
корисні об'єкти, предмети, явища, здатні задовольняти будь-які потреби людини, суспільства, держави, служити їх інтересам і цілям. Ц. підрозділяються на природні : необхідні природні умови існування людини (сонячне тепло, повітря, волога і т. п.); економічні (предмети праці, знаряддя виробництва, вироблені матеріальні блага); соціально-політичні, що включають матеріальні і ідеологічні ставлення ія (свобода, рівність, справедливість і т. д.); етичні (добро, чесність, вірність обов'язку і ін.); естетичні (краса); наукові (істина).

EdwART. Словник термінів МНС 2010