Єдина система оперативно-диспетчерського управління

Єдина система оперативно-диспетчерського управління - це ... Що таке Єдина система оперативно-диспетчерського управління?
представляє собою організаційно-технічне об'єднання Єдиної чергової диспетчерської служби (ЕДДС), що є центральним органом управління цієї системи, і взаємодіючих з нею міських чергово-диспетчерських служб різної відомчої приналежності. Метою створення єсод є підвищення оперативності управління та ефективності функціонування міських чергово-диспетчерських служб різної відомчої приналежності при їх спільні дії щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій. Єсод виконує функції: збір інформації від потенційно-небезпечних об'єктів про їх стан, первинна обробка інформації та доведення її в реальному масштабі часу до чергово-диспетчерської служби (ДДС) міста, дистанційне керування виконавчими пристроями на об'єктах; прийом повідомлень, що надходять від населення та організацій міста, первинна обробка повідомлень і доведення їх до ДДС міста; підтримання чіткого інформаційної взаємодії між ДДС міста через пункт управління ЕДДС міста; координацію екстрених дій ДДС щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій; оповіщення населення про виникнення надзвичайних ситуацій, заходи захисту та режимах поведінки; аналіз, узагальнення та поширення в єсод циркулюючої в ній інформації; своєчасну підготовку та подання міської адміністрації, міської комісії з надзвичайних ситуацій і керівникам міських служб повної і достовірної інформації про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, що склалися, виконаних і рекомендованих заходах, а також іншої інформації, необхідної для прийняття рішень щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій ; узагальнення інформації про що відбулися надзвичайні ситуації за добу чергування, під час робіт по їх ліквідації та подання відповідних доповідей в адміністрацію міста; представлення доповідей (донесень) вищих органів управління про обстановку, прийняті рішення та дії сил з ліквідації надзвичайних ситуацій.До складу єсод входять: ЕДДС міста, що призначається для організації взаємодії та координації дій міських ДДС при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій; оперативно-чергова служба сил постійної готовності органу управління ГОЧС; міські чергово-диспетчерські служби; чергові служби об'єктів адміністративно-територіального поділу міста; диспетчерські служби потенційно небезпечних об'єктів; за погодженням ДДС територіальних (регіональних) органів, федеральних органів виконавчої влади (Міноборони, ФСБ, МПС та ін.) чергово-диспетчерські служби, що входять в ОСОДУ міста, функціонують в трьох режимах: повсякденної діяльності, підвищеної готовності (при загрозі НС) і надзвичайної ситуації. Поряд з єсод вживається поняття Об'єднана система оперативно-диспетчерського управління (ОСОДУ).

EdwART. Словник термінів МНС 2010