Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях

Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях - це ... Що таке Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях?
цілеспрямоване накопичення населенням знань, придбання і закріплення навичок, необхідних при захисті від небезпек, викликаних аваріями, катастрофами, стихійними лихами, епідеміями, епізоотіями або впливом сучасних засобів ураження, а також за участю в проведенні АСДНР в зонах надзвичайних ситуацій та осередках ураження.

EdwART. Словник термінів МНС 2010