Забезпечення топогеодезичне

Забезпечення топогеодезичне - це ... Що таке Забезпечення топогеодезичне?
комплекс заходів з підготовки та доведення до штабів, військ, сил і рятувальних формувань топогеодезичних даних, необхідних для успішного вирішення поставлених завдань. Включає: підготовку та доведення до виконавців вихідної астрономо-геодезичних і гравіметричних даних; створення, періодичне оновлення, накопичення запасів і забезпечення органів управління, штабів, військ, сил і рятувальних формувань топографічними картами, виготовлення, видання спеціальних карт і фотодокументів місцевості і забезпечення ними виконавців; топографічну розвідку. О. т. Організовується штабами, здійснюється топогеодезична і гідрографічних підрозділів.

EdwART. Словник термінів МНС 2010