Теплова потужність теплогенератора

Теплова потужність теплогенератора - це ... Що таке Теплова потужність теплогенератора?
Кількість теплоти, що утворюється в результаті спалювання палива, що підводиться до пальника (топці) в одиницю часу. Джерело: СНиП 41-01-2003

EdwART. Словник термінів і визначень за коштами охоронної та пожежної захисту 2010