Теорія безпеки та ризику

Теорія безпеки і ризику - це ... Що таке Теорія безпеки і ризику?
сукупність наукових знань, закономірностей , методів і принципів досліджень, термінів і визначень в області ризику і безпеки, що дозволяють кількісно і якісно аналізувати, визначати і призначати показники і критерії захищеності від аварій і катастроф. Наукову основу міждисциплінарної теорії безпеки (асфалогіі) складають відповідні розділи природничих, технічних і суспільних наук: математичні моделі; фізика, хімія і механіка катастроф; економіка та право. На цій основі формуються сценарії виникнення і розвитку аварійних і катастрофічних ситуацій в складних технічних системах, в навколишньому середовищі і в людському суспільстві і визначаються умови для побудови систем захисту від аварій і катастроф. Науковою основою теорії ризиків є імовірнісні, логіко-імовірнісні та детерміновані методи аналізу можливостей (ймовірностей) виникнення надзвичайних ситуацій та статистичних параметрів збитків.

EdwART. Словник термінів МНС 2010