Віденська конвенція про охорону озонового шару

Віденська конвенція про охорону озонового шару - це ... Що таке Віденська конвенція про охорону озонового шару?
міжнародний договір, що встановлює взаємні обов'язки держав в області захисту і охорони здоров'я людей і навколишнього середовища від несприятливих впливів, пов'язаних зі змінами в озоновому шарі. Прийнята в 1985 у Відні (Австрія). Учасники К. - 120 держав і ЄЕС. Основні цілі учасників К. - співпраця в галузі дослідження речовин і процесів, які впливають на зміни в озоновому шарі; створення альтернативних речовин і технологій; спостереження за станом озонового шару; співробітництво в області розробки і застосування заходів, які контролюють діяльність, яка призводить до несприятливих наслідків в озоновому шарі; обмін науковою, технічною, соціально-економічною, комерційною та юридичною інформацією; співробітництво в області розробки і передачі технологій і наукових знань. Завдяки прийняттю Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, а також лондонській і Копенгагенської поправок, темпи забруднення атмосфери деякими озоноруйнівними речовинами почали сповільнюватися.

EdwART. Словник термінів МНС 2010