Територіальна підсистема РСЧС

Територіальна підсистема РСЧС - це ... Що таке Територіальна підсистема РСЧС?
створюється в суб'єктах РФ для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій в межах їх територій і полягає їх ланок, соотвествующих адміністративно-територіальним поділом цих територій. Завдання, організація, склад сил і засобів, порядок функціонування територіальних підсистем РСЧС визначається положеннями про ці підсистемах, затвердженими відповідними органами державної влади суб'єктів РФ.

EdwART. Словник термінів МНС 2010