Фактор техногенний

Фактор техногенний - це ... Що таке Фактор техногенний?
причина, рушійна сила техносфери, яка визначає можливість як підвищення, так і зниження техногенної безпеки. З позицій забезпечення безпеки і зниження ризиків техногенних катастроф до визначальних Ф. т. Відносяться: потенційна небезпека об'єкта техносфери, обсяг небезпечних енергій, речовин та інформації, вихідний і залишковий ресурс експлуатації, ступінь діагностованих стану, захищеність від техногенних аварій і катастроф, рівень аналізу людського фактора, нормування та декларування безпеки.

EdwART. Словник термінів МНС 2010