Завдання навчання населення в області Цивільної оборони та захисту від надзвичайних ситуацій

Завдання навчання населення в області Цивільної оборони та захисту від надзвичайних ситуацій - це ... Що таке Завдання навчання населення в області Цивільної оборони та захисту від надзвичайних ситуацій?
основними завданнями навчання населення в галузі цивільної оборони та захисту від надзвичайних ситуацій є: вивчення способів захисту від аварій, катастроф, стихійних лих і небезпек, що виникають при веденні військових дій або внаслідок цих дій, порядку дій по сигнал ам оповіщення, прийомів надання першої медичної допомоги, правил користування колективними та індивідуальними засобами захисту; вдосконалення навичок з організації та проведення заходів з цивільної оборони та захисту від надзвичайних ситуацій; вироблення умінь і навичок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт; оволодіння особовим складом цивільних організацій цивільної оборони прийомами і способами дій по зашите населення, матеріальних і культурних цінностей в умовах надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу.

EdwART. Словник термінів МНС 2010