Статус військовослужбовця

Статус військовослужбовця - це ... Що таке Статус військовослужбовця?
сукупність прав і свобод, обов'язків і відповідальності військовослужбовців, встановлених законодавством РФ. Правовими засадами С. в. є Конституція РФ, закон "Про статус військовослужбовців", ін. федеральні закони і нормативні акти РФ, а також загальновизнані норми міжнародного права і міжнародних договорів РФ. Термін «З. в." рівнозначний терміну "правовий С. в." і включає весь комплекс прав, свобод і обов'язків військовослужбовців, офіційно визначаючи їх правове становище в суспільстві. С. в. громадяни набувають з початком військової служби і втрачають з закінченням її (він зберігається і за військовослужбовцями, взятими в полон, в заручники або інтернованими). Характер С. в. визначають 2 взаємопов'язані фактори: володіння військовослужбовцям громадянства РФ і несення ним обов'язків військової служби. Це передбачає, що загальногромадянські права і обов'язки військовослужбовців м. Б. в інтересах служби дещо обмежені. Разом з тим С. в. передбачає певні компенсації, гарантії та пільги військовослужбовцям.

EdwART. Словник термінів МНС 2010