Обороноздатність держави

Обороноздатність держави - це ... Що таке Обороноздатність держави?
рівень підготовленості економіки, населення військової організації держави до відбиття зовнішньої агресії, захисту територіальної цілісності та незалежності держави. О. р залежить від: характеру і масштабів реальних і потенційних військових загроз, включеності країни в міжнародне співробітництво з метою колективної безпеки і спільної оборони; військового потенціалу, матеріальних і духовних можливостей країни, її економіки, науково-технічного розвитку та наявності людських ресурсів; соціального і міжнаціональної єдності суспільства і морально-психологічної готовності населення до захисту батьківщини; здатності політичного і військового керівництва ефективно використовувати наявні можливості. Основу О. р становить бойовий потенціал ЗС та ін. Силових структур, їх здатність попередити збройний напад на країну, а в разі агресії - відобразити її і нанести агресору поразки. Він, в свою чергу, визначається кількістю і якістю військ (сил), рівнем їх професійної підготовки та бойової готовності.

EdwART. Словник термінів МНС 2010