Державна система спостережень за станом природного середовища

Державна система спостережень за станом природного середовища - це ... Що таке Державна система спостережень за станом природного середовища?
комплексна багаторівнева вимірювально-інформаційна система, призначена для проведення систематичних спостережень і контролю змін стану природного середовища під впливом природних і антропогенних факторів, а також для забезпечення державних і народнохозяйс ничих органів інформацією про поточний і прогнозований стан природного середовища. Базою ДБН є підрозділи Мінприроди і підрозділи Росгідромету - мережа пунктів, які проводять такі спостереження: приземні метеорологічні, актинометричні і теплобалансовие, гідрологічні, аерологічні, морські гідрометеорологічні, за рівнем забруднення атмосфери, вод, суші, морських вод, ґрунту і снігового покриву, метеорологічні радіолокаційні, за атмосферним електрикою, озонометричні, радіометричні, геомагнітні, фоновий моніторинг природного середовища. Керівництво функціонуванням здійснює Мінприроди Росії.

EdwART. Словник термінів МНС 2010