Норматив технологічний

Норматив технологічний - це ... Що таке Норматив технологічний?
науково-обґрунтований показник допустимих викидів і скидів речовин і мікроорганізмів, який встановлюється для стаціонарних, пересувних і інших джерел, технологічних процесів, обладнання та відображає допустиму масу викидів і скидів речовин і мікроорганізмів в навколишнє ющую середу в розрахунку на одиницю продукції, що випускається.

EdwART. Словник термінів МНС 2010