Програмне забезпечення автоматизованої інформаційної керуючої системи РСЧС

Програмне забезпечення автоматизованої інформаційної керуючої системи РСЧС - це ... Що таке Програмне забезпечення автоматизованої інформаційної керуючої системи РСЧС?
сукупність спеціально розроблених програм (програми для ЕОМ і програмні документи, необхідні для експлуатації цих програм), що забезпечують виконання користувачам ЕОМ своїх функціональних завдань і функціонування на ЕОМ спеціального (прикладного) програмного заб спікання. До складу загального програмного забезпечення входять такі системи і засоби: мережева операційна система (операційні системи для серверів різного призначення автоматизованого робочого місця); система управління розрахованими на багато користувачів базами даних; засоби локального і віддаленого обміну інформацією з використанням уніфікованого інтерфейсу доступу до послуг підсистем інформаційного обміну, в тому числі з використанням електронної пошти; засоби адміністрування, управління та аудиту апаратно-програмного середовища; засоби тестування, діагностики та антивірусного захисту; засоби доступу до баз даних на серверах; система управління локальними (персональними) базами даних; засоби обробки текстової, табличної і графічної інформації; засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу; засоби навчання та тренінгу персоналу.

EdwART. Словник термінів МНС 2010