Рада Безпеки Російської Федерації

Рада Безпеки Російської Федерації - це ... Що таке Рада Безпеки Російської Федерації?
конституційний орган, який здійснює підготовку рішень Президента РФ з питань забезпечення захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз у сфері забезпечення безпеки. Виконуючи свої основні функції, С. Б. забезпечує умови для реалізації Президентом РФ його повноважень щодо захисту прав і свобод людини і громадянина, охорони суверенітету країни, її незалежності та державної цілісності. Правовою основою діяльності С. Б. є Конституція РФ, закон РФ "Про безпеку", Положення про Раду Безпеки РФ 1996, міжнародні договори України з питань безпеки, укази і розпорядження Президента РФ. До складу С. Б. входять його Голова (їм за посадою є Президент РФ), призначений Президентом секретар С. Б., постійні члени та члени С. Б., які призначаються Президентом РФ. Засідання С. Б. проводяться не рідше 1 разу на місяць.

EdwART. Словник термінів МНС 2010