Російський Червоний Хрест

Російський Червоний Хрест - це ... Що таке Російський Червоний Хрест?
Російське товариство Червоного Хреста, громадська організація, створена на добровільних засадах 15 травня 1867 року, коли Олександром iI був затверджений Статут Російського Товариства Червоного Хреста. Основою його створення послужила діяльність Хрестовоздвиженської громади, створеної Н. І. Пироговим під час Кримської війни 1853-1854 рр. Після революції 1917 року був створений Союз Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (СОКК і КП) СРСР, а з 1991 Товариство реорганізовано в РКК. Основні напрямки діяльності: медичне та соціально-побутове обслуговування інвалідів, одиноких громадян похилого віку, шефська допомога дитячим будинкам і притулкам, надання екстреної гуманітарної допомоги жертвам аварій, катастроф і при військових конфліктах, розшук зниклих без вісті під час війни і стихійних лих (катастроф), надання допомоги органам охорони здоров'я при ліквідації надзвичайних ситуацій. , Поширення міжнародного гуманітарного права.

EdwART. Словник термінів МНС 2010