Режим підвищеної готовності єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій

Режим підвищеної готовності єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій - це ... Що таке Режим підвищеної готовності єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій?
режим функціонування РСЧС, її окремих підсистем або ланок, що вводиться при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій. Основними заходами, проведеними органами управління та силами єдиної системи в режимі підвищеної готовності є: посилення контролю за станом навколишнього середовища, прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх наслідків; введення при необхідності цілодобового чергування керівників і посадових осіб органів управління і сил єдиної системи на стаціонарних пунктах управління; безперервний збір, обробка і передача органами управління та силами єдиної системи даних про прогнозованих надзвичайних ситуаціях, інформування населення про прийоми та способи захисту від них; прийняття оперативних заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій, зниження розмірів збитків та втрат у разі їх виникнення, а також підвищенню стійкості і безпеки функціонування організацій в надзвичайних ситуаціях; уточнення планів дій (взаємодії) із попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та інших документів; приведення при необхідності сил і засобів єдиної системи в готовність до реагування на надзвичайні ситуації, формування оперативних груп і організація висунення їх в передбачувані райони дій; заповнення при необхідності резервів матеріальних ресурсів, створених для ліквідації надзвичайних ситуацій; проведення при необхідності евакуаційних заходів.

EdwART. Словник термінів МНС 2010