Category Archives: Економічний словник

Облігація ДОХІДНА

Облігація ДОХІДНА

Облігація ДОХІДНА облігація компанії, через яку відсоток виплачується тільки в разі отримання компанією прибутку. Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999. Економічний словник. 2000. Читати Далі »

Облігація забезпечення

Облігація забезпечення

Облігація забезпечення облігація, яка забезпечена нерухомістю випустила її компанії. Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999. Економічний словник. 2000. Читати Далі »

ОБКЛАДЕННЯ

ОБКЛАДЕННЯ

ОБКЛАДЕННЯ обов'язок оподатковуваного особи внести певні грошові суми, платежі, що встановлюються державними органами. Під оподаткуванням найчастіше розуміють податкове обкладання. Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. Читати Далі »

ОБМІН безвалютного

ОБМІН безвалютного

ОБМІН безвалютного міжнародний обмін товарами і послугами без витрачання іноземної валюти. Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999. Економічний словник. 2000. Читати Далі »

ОБОРОТНІСТЬ КРЕДИТУ

ОБОРОТНІСТЬ КРЕДИТУ

ОБОРОТНІСТЬ КРЕДИТУ банківський термін, показник, що характеризує ефективність використання позикових коштів. За своєю суттю є швидкість обороту кредиту, що визначається числом днів, за яке кредитні кошти банку здійснюють повний оборот. Обчислюється як відношення середніх за аналізований період позик в оборотні кошти до одноденного кредитові обороти по позичкових рахунках банку. Читати Далі »

ОБОРОТ АКТИВІВ

ОБОРОТ АКТИВІВ

ОБОРОТ АКТИВІВ відношення чистої виручки з продажів до середньої величини сукупних активів компанії, один з показників ефективності використання активів. Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999. Економічний словник. Читати Далі »

ОБОРОТНІСТЬ ТОВАРІВ

ОБОРОТНІСТЬ ТОВАРІВ

ОБОРОТНІСТЬ ТОВАРІВ 1) процес постійного оновлення і заміни товарів, руху товарів у сфері обігу , освіти і реалізації товарних запасів; 2) показник, що характеризує швидкість обороту товарів, їх рух в сфері обігу, від виробника до споживача через торгівлю. Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Читати Далі »

ОБОРОТ обкладаються

ОБОРОТ обкладаються

ОБОРОТ обкладаються оборот, обсяг реалізації товарів, з якого стягується податок з обороту. Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999. Економічний словник. 2000. Читати Далі »

ОБОРОТ ВНЕШНЕТОРГОБИЙ

ОБОРОТ ВНЕШНЕТОРГОБИЙ

ОБОРОТ ВНЕШНЕТОРГОБИЙ ОБОРОТ ВНЕШНЕТОРГОБИЙ - обсяг зовнішньоторговельної діяльності країни, групи країн, що дорівнює сумарному обсягу експорту і імпорту за рік або інший фіксований період часу. Економічний словник. 2010. Економічний словник. 2000. Читати Далі »

ОБОРОТНІ АКТИВИ

ОБОРОТНІ АКТИВИ

ОБОРОТНІ АКТИВИ оборотні кошти підприємств, фірм, що відображаються в активі їх бухгалтерського балансу. Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999. Економічний словник. 2000. Читати Далі »

ОБЛАДНАННЯ

ОБЛАДНАННЯ

ОБЛАДНАННЯ виробниче, технологічне - машини, верстати, агрегати, які використовуються у виробництві. Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999. Економічний словник. 2000. Читати Далі »

ОБРАЗ ТОВАРУ

ОБРАЗ ТОВАРУ

ОБРАЗ ТОВАРУ склалося у споживача, покупця конкретне уявлення про реально існуючому або майбутньому товар. Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999. Економічний словник. 2000. Читати Далі »

ОБОРОТНІ ЗАСОБИ

ОБОРОТНІ ЗАСОБИ

ОБОРОТНІ ЗАСОБИ частина засобів виробництва, цілком споживана протягом виробничого циклу, включають зазвичай матеріали, сировину, паливо, енергію, напівфабрикати, запчастини, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів, які обчислюються в грошовому вираженні. Вартість оборотних виробничих засобів визначається підсумовуванням вартостей їх окремих видів. Читати Далі »

ОБЕРТИ ПО ВКЛАДАМИ

ОБЕРТИ ПО ВКЛАДАМИ

ОБЕРТИ ПО ВКЛАДАМИ загальна сума грошей, що надійшла на рахунки за вкладами (обороти по приходу) і затребувана вкладниками (обороти по витраті) в готівковій та безготівковій формах за певний період. Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. Читати Далі »