Осередок хімічного зараження (ураження)

Осередок хімічного зараження (ураження) - це ... Що таке Осередок хімічного зараження (ураження)?
територія, в межах якої в результаті впливу аварійно-хімічно небезпечної речовини або зброї хімічного відбулися ураження людей, с. -х. тварин, зараження місцевості, техніки і ін. об'єктів. Характеризується розмірами осередку ураження (зон ураження) і типом отруйних речовин, розмірами зон небезпечного поширення токсичних хімічних речовин (АХОВ); кількістю уражених; характером і ступенем ураження людей; видами робіт, необхідних для ліквідації наслідків впливу АХОВ (ОВ).

EdwART. Словник термінів МНС 2010