ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО - це ... Що таке ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО?
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
(state enterprise) Компанія, заснована з ініціативи держави та керована ним. Аргументи на захист наявності державної власності полягають у тому, що деякі види діяльності хоча і є суспільно корисними, але непривабливі для приватних підприємців; інші могли б бути прибутковими, але стосуються природних монополій (natural monopolies) і тому не можуть бути довірені приватним власникам. Прикладом першої категорії є фабрики, які беруть на роботу інвалідів; прикладом другий - надання життєво необхідних суспільних послуг, таких, як каналізація. Аргументи проти державних підприємств полягають у тому, що держава як власник надає занадто м'які бюджетні обмеження, а саме управління державними підприємствами породжує у менеджерів та інших працівників схильність до ведення справ в своїх власних інтересах, а не в інтересах населення. Звідси випливає, що для держави краще приватизувати подібні фірми, субсидувати їх, якщо необхідно, і призначати органи для нагляду за ними, а не самому керувати ними.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М..2000.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
підприємство, основні засоби якого перебувають у державній власності, а керівники призначаються або наймаються за контрактом державними органами. Якщо державне підприємство є бюджетною, то воно фінансується з коштів державного бюджету. Підприємства, що знаходяться в безпосередньому віданні державних органів, називаються казенними.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.