СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ - це ... Що таке СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ?
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ - турбота держави, суспільства про громадян, які потребують допомоги, сприяння в зв'язку з віком, станом здоров'я, соціальним становищем, недостатньою забезпеченістю засобами існування. Соціальна допомога (соціальний захист, соціальне забезпечення) проявляється у вигляді пенсій, допомог, надання матеріальної допомоги, обслуговування хворих і людей похилого віку, турботи про дітей. Твердо гарантовану систему матеріального забезпечення етрудоспособних називають соціальним страхуванням.

Економічний словник. 2010.


Економічний словник. 2000.