КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - це ... Що таке КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ?
КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
КОРОТКОСТРОКОВІ зобов'язання - зобов'язання, що погашаються (задовольняються) в короткий період (до 1 року).

Економічний словник. 2010.


Економічний словник. 2000.