Система охоронної сигналізації

Система охоронної сигналізації - це ... Що таке Система охоронної сигналізації?
Сукупність спільно діючих технічних засобів для виявлення появи ознак порушника на об'єктах, що охороняються, передачі, збору, обробки та подання інформації в заданому вигляді. Джерело: ГОСТ Р 50775-95 (МЕК 60839-1-1: 1988)

EdwART. Словник термінів і визначень за коштами охоронної та пожежної захисту 2010