ГРАФІК сукупного попиту

ГРАФІК сукупного попиту - це ... Що таке ГРАФІК сукупного попиту?
ГРАФІК сукупного попиту
(aggregate demand schedule) Діаграма, що показує, яким може бути загальний рівень сукупного попиту в країні при різних рівнях національного доходу (national income). Внутрішній баланс (internal balance) економіки вимагає рівності сукупного попиту і обсягу національного виробництва. На горизонтальній осі - значення реального ВНП; на вертикальній осі - значення сукупних реальних національних витрат. Лінія АС показує обсяг споживання при кожному із значень ВНП. Лінія EFG показує сукупні національні витрати, що відповідають кожному з значень ВНП. В ізольованій економіці ці витрати складаються з витрат на споживання та інвестиції і державних витрат на реальні товари і послуги; в умовах відкритої економіки до цих витрат додається вартість експорту і віднімається вартість імпорту. Мал. 1: Графік сукупного попиту Лінія OFH проведена під кутом 45 ° за умови, що масштаб на обох осях графіка однаковий; вона показує, при якому значенні реального ВНП досягається рівність ВНП і національних витрат. Рівноважний ВНП відповідає значенню в точці YE, де вісь ВНП перетинає перпендикуляр, опущений з точки перетину лінії EFG з лінією, проведеної під кутом 45 °.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт".Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.