КОЕФІЦІЄНТ РЕЗЕРВНИХ АКТИВІВ

КОЕФІЦІЄНТ РЕЗЕРВНИХ АКТИВІВ - це ... Що таке КОЕФІЦІЄНТ РЕЗЕРВНИХ АКТИВІВ?
КОЕФІЦІЄНТ РЕЗЕРВНИХ АКТИВІВ
(reserve asset ratio) Обов'язкове мінімальне співвідношення між резервними активами банків і сумою депозитів та інших зобов'язань. Ця вимога може бути встановлено і змінюватися центральним банком в якості складової частини його грошово-кредитної політики, з тим, щоб мати можливість регулювати загальну величину банківських кредитів, використовуючи для цього операції на відкритому ринку (open market operations) як засіб контролю його резервних активів; або бути частиною заходів щодо забезпечення платоспроможності банківської системи. В останньому випадку вимога необхідного мінімуму резервного забезпечення не дуже ефективно, так як банки, які не мають достатньої суми нерезервних активів, можуть виявитися неплатоспроможними, незважаючи на міцне резервне забезпечення.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.