МАЙНОВИЙ ЦЕНЗ

МАЙНОВИЙ ЦЕНЗ - це ... Що таке МАЙНОВИЙ ЦЕНЗ?
МАЙНОВИЙ ЦЕНЗ
показник, що характеризує кількість майна (в натуральному або грошовому вираженні), що належить даній особі.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.