Цінова Дискримінація

Цінова Дискримінація - це ... Що таке цінова Дискримінація?
Цінова Дискримінація
(price discrimination) Продаж одного і того ж товару або послуг різним покупцям за неоднаковим цінами. Це можливо тільки в тому випадку, коли постачальник має певну монополією і може вийти на свого споживача, а також коли споживач не може перепродати товар або це для нього дорого. Цінова дискримінація вигідна для монополіста, якщо у різних споживачів різні еластичності попиту (elasticities of demand), так що граничний дохід на різних ринках однаковий, тільки якщо не рівні ціни. Цінова дискримінація першого ступеня означає продаж кожної одиниці товару за максимальною ціною, яку в змозі заплатити споживач. Тому, якщо немає додаткової вигоди для споживача, виробник отримує всі потенційні доходи від товару. Виробникам зазвичай не вистачає інформації, необхідної для дискримінації, але цінова дискримінації першого ступеня визначає верхня межа ціни, якого може досягти виробник. Цінова дискримінація другого ступеня має місце тоді, коли виробники не можуть сказати, на яку групу споживачів орієнтуватися, але пропонують альтернативні контракти, які допоможуть споживачам визначитися щодо своїх можливостей. Цінова дискримінація третього ступеня має місце в тому випадку, коли продавці можуть визначити різні групи споживачів і запропонувати різні ціни кожної групи.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.

Цінова Дискримінація
( англ. price discrimination) поведінка продавця на ринку в умовах недосконалої конкуренції, коли він встановлює різні ціни на однаковий товар. Умовою цінової дискримінації є наявність у продавця можливості розмежування покупців по еластичності їх попиту на конкретний товар, що дозволяє запитувати у покупців з високою еластичністю велику ціну. Цінова дискримінація переслідується в США законом Клейтона, якщо вона обмежує конкуренцію.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.