Наказує закон РЕЗЕРВИ, РЕЗЕРВНІ ВИМОГИ

Наказує закон РЕЗЕРВИ, РЕЗЕРВНІ ВИМОГИ - це ... Що таке наказує закон РЕЗЕРВИ, РЕЗЕРВНІ ВИМОГИ?
наказує закон РЕЗЕРВИ, РЕЗЕРВНІ ВИМОГИ
(reserve requirements) Мінімальна частка загальних активів банків або інших фінансових установ, яка повинна бути у вигляді касових залишків або інших високоліквідних активів (liquid assets). Мінімальні резервні вимоги можуть використовуватися як інструмент грошово-кредитної політики або засіб забезпечення платоспроможності фінансово-кредитних установ, не дуже, правда, надійне, так як при цьому не враховується ні ступінь ризику інших активів, ні достатність суми капіталу. Фінансова установа виявиться неплатоспроможним, незважаючи на високу ліквідність коштів, що залишилися, якщо його активи знеціняться і коштуватимуть менше його зобов'язань.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.