Портфельної теорії

Портфельної теорії - це ... Що таке портфельної теорії?
портфельної теорії
інвестиційна теорія, що використовує статистичні методи для визначення кращого складу портфеля цінних паперів і оцінки одержуваної від нього прибутку з урахуванням ризику. Включає чотири основних елементи: оцінку активів, інвестиційні рішення, оптимізацію портфеля, оцінку результатів.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.