ПЕРІОД ДОЗРІВАННЯ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ

ПЕРІОД ДОЗРІВАННЯ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ - це ... Що таке ПЕРІОД ДОЗРІВАННЯ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ?
ПЕРІОД ДОЗРІВАННЯ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ
(period of gestation) Період між початком інвестиційного проекту і моментом, коли може початися виробництво. Так як зазвичай це досить довгий період, особливо для великих інвестиційних проектів, очікування ринкових умов, при яких проект завершується, є неминуче невизначеним; періоди тривалого "дозрівання" роблять капіталовкладення одночасно і більш ризикованими, і важкопередбачуваними.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.