ДАНІ панельне дослідження

ДАНІ панельне дослідження - це ... Що таке ДАНІ панельне дослідження?
ДАНІ панельне дослідження
(panel data) Дані, зібрані за певний період часу шляхом багаторазових обстежень окремих осіб або фірм. Вони можуть бути складені на основі випадкової вибірки серед населення за послідовні періоди часу або спостереження протягом тривалого періоду за випадково обраної групою респондентів. Використання зведених даних означає більш точний і послідовний збір відомостей, але проведення тривалих обстежень впливає на респондентів та може змінити їх склад.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.