ЧЕРГУ

ЧЕРГУ - це ... Що таке ЧЕРГУ?
ЧЕРГУ
(queue) Число споживачів товару або послуг, які очікують своєї черги. Дисципліна черги дає уявлення про те, як розподіляється черговість: може використовуватися система "першим прибув - першим обслужений"; при обслуговуванні черзі може бути використаний метод "останнім прибув - першим обслужений"; може використовуватися і якась система пріоритетів. При наявності декількох обслуговуючих може бути окрема черга до кожного або загальна черга до всіх відразу. Використання системного підходу до масового обслуговування дозволяє ефективно розподілити надання послуг в залежності від ступеня бажання чекати на місці оплати. Властивості систем масового обслуговування, представлених простими моделями надходження вимоги і часу обслуговування, можуть бути визначені аналітичним шляхом, в той час як властивості більш складних систем виявляються за допомогою моделювання.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.