Багатогалузеве

Багатогалузеве - це ... Що таке багатогалузеве?
багатогалузеве
КОМПЛЕКСИ, міжгалузеві - сукупність близьких за профілем діяльності технологічно пов'язаних галузей, що утворюють єдиний комплекс. Наприклад, агропромисловий, паливно-енергетичний, транспортний комплекси.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.