МАТЕРІАЛОЄМНІСТЬ

МАТЕРІАЛОЄМНІСТЬ - це ... Що таке МАТЕРІАЛОЄМНІСТЬ?
МАТЕРІАЛОЄМНІСТЬ
витрата матеріалів в розрахунку на натуральну одиницю або на рубль вартості продукції, що випускається. Вимірюється в фізичних одиницях, в грошовому виразі або у відсотках, які складає вартість матеріалів в загальних витратах виробництва продукції, в собівартості.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.