КУРТОСІС

КУРТОСІС - це ... Що таке КУРТОСІС?
КУРТОСІС
(kurtosis) Показник ступеня "Горбатов" щільності розподілу в порівнянні з нормальним розподілом (normal distribution) при аналогічних середніх значеннях і відхиленнях. Куртосіс змінної х при середній т може бути виражений у вигляді К = E (х-μ) 4 / Е (х-μ) 22; при нормальному розподілі К = 3. Розподіл при До & GT; 3 є рідкісним і витягнутим, з найбільшою вагою в його центрі і по краях і з меншим на середньому видаленні від середнього показника в порівнянні з нормальним розподілом. Розподіл при До & LT; 3 є щільним і коротким, з меншою вагою в його центрі і по краях і з великим на середньому видаленні від середнього показника в порівнянні з нормальним розподілом.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.