Спадної граничної ПРОДУКТ

Спадної граничної ПРОДУКТ - це ... Що таке спадна гранична ПРОДУКТ?
спадної граничної ПРОДУКТ
(diminishing marginal product) Тенденція, згідно з якою кожна наступна додаткова вводиться в виробничий процес одиниця ресурсу призводить до меншого приросту обсягу випуску . Якщо кількість одного з вводяться у виробничий процес ресурсів збільшується, а кількість усіх інших ресурсів залишається незмінним, загальний обсяг випуску може зрости; якщо це так, даний ресурс має позитивним граничним продуктом. Однак при послідовному введенні в виробничий процес додаткових одиниць ресурсу обсяг випуску, після досягнення певного обсягу споживання ресурсу, починає приростати убутними темпами. Чи буде граничний продукт дійсно спадати, залежить від конкретних обставин: при низьких обсягах споживання ресурсу його граничний продукт може навіть зростати. Проте, починаючи з певного моменту граничний продукт зазвичай зменшується. Наприклад, в сільському господарстві, як правило, вдається підвищити врожайність акра землі шляхом збільшення витрат праці, добрив і води для зрошення. Однак, якщо б у міру збільшення витрат ресурсів граничний продукт не убував, весь світ зміг би годуватися за рахунок врожаю, вирощеного на одному акрі землі, що, природно, в дійсності неможливо.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.