ОСНОВНІ ФОНДИ

ОСНОВНІ ФОНДИ - це ... Що таке ОСНОВНІ ФОНДИ?
ОСНОВНІ ФОНДИ
ОСНОВНІ ФОНДИ - довго використовувані засоби виробництва, які беруть участь у виробництві протягом багатьох циклів, які мають тривалі терміни амортизації. До основних засобів (фондів) відносять землю, виробничі будівлі, споруди, машини, обладнання, прилади, інструменти, тобто фізичний капітал. Обсяг основних засобів обчислюється в грошовому вираженні, у вигляді їх вартості. В силу цього основні засоби характеризують іноді як грошові кошти, вкладені в основні засоби виробництва.

Економічний словник. 2010.


Економічний словник. 2000.