ЮСТИЦИЯ

ЮСТИЦИЯ - це ... Що таке ЮСТИЦИЯ?
ЮСТИЦИЯ
(від лат. justitia - справедливість, законність) 1) система судових установ , судове відомство; 2) правосуддя.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.