ЮРИСДИКЦІЯ

ЮРИСДИКЦІЯ - це ... Що таке ЮРИСДИКЦІЯ?
ЮРИСДИКЦІЯ
(від лат. jufisdictio - суд, судочинство) передбачені законом або іншим правовим актом такі правомочності, повноваження державного органу: дати оцінку правомірності або неправомірності дій юридичних або фізичних осіб, вирішувати юридичні суперечки, применя ть санкції до осіб, які порушують закони і норми права. Спеціальними органами юрисдикції є суди, арбітражні суди, уповноважені органи управління.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.