Журнально-ордерної форми обліку

Журнально-ордерної форми обліку - це ... Що таке журнально-ордерної форми обліку?
журнально-ордерної форми обліку
форма обліку, при якій облікові дані систематизуються в спеціальних регістрах - журналах-ордерах, які ведуться по кредиту бухгалтерських рахунків, і допоміжних до них відомостях , складених за дебетом рахунків. При такій формі обліку виключається багаторазовість записів і відбувається об'єднання статистичного і аналітичного обліків.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.