СПІЛЬНА ПОСТАЧАННЯ

СПІЛЬНА ПОСТАЧАННЯ - це ... Що таке СПІЛЬНА ПОСТАЧАННЯ?
СПІЛЬНА ПОСТАЧАННЯ
(joint supply) Умови поставки , коли готова продукція виробляється спільно. Якщо два товари або більш виробляються за допомогою одного і того ж процесу в абсолютно негнучких пропорціях, то не існує кривої пропозиції для кожного товару окремо; остання є лише для фіксованого поєднання товарів. Якщо пропорції можуть змінюватися, крива пропозиції для кожного товару залежить від додаткових витрат, пов'язаних зі зміною виробничого процесу таким чином, щоб отримати від нього максимальний ефект. Наприклад, виробництво молока і масла, вовни та баранини, бензину і дизельного палива.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.