ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - це ... Що таке ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ?
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
господарське товариство, статутний капітал якого розділений на певне число акцій. Акціонери відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій; орган управління акціонерного товариства - рада директорів, що обирається загальними зборами. Закрите акціонерне товариство поширює свої акції у формі закритої підписки за рішенням засновників. Відкрите акціонерне товариство поширює свої акції за допомогою відкритого продажу. Див. Також ТОВАРИСТВО ГОСПОДАРСЬКЕ; ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.