ВИПУСК, ЕМІСІЯ

ВИПУСК, ЕМІСІЯ - це ... Що таке ВИПУСК, ЕМІСІЯ?
ВИПУСК, ЕМІСІЯ
(issue) 1. Кількість випущених акцій або цінних паперів або кількість банкнот в обігу. 2. Процес, за допомогою якого розподіляються нові акції. При бонусної емісії акцій (bonus issue в Великобританії або scrip issue в США) додаткові акції видаються існуючим акціонерам. При випуску звичайних акцій для розміщення серед акціонерів компанії вони продаються їм на пільгових умовах. Нові емісії акцій можуть продаватися різними шляхами: при емісії на аукціонних умовах вони надходять тому, хто запропонує найвищу ціну; при публічному випуску, пропозиції про продаж або розміщенні компанія встановлює ціну, і акції пропонуються інвестиційним інститутам або широкому загалу. Емісійне установа, зазвичай торговий банк, може закупити всю емісію за погодженою ціною і потім продати її, або воно може гарантувати розміщення емісії, що означає гарантію того, що воно купить все акції, які не купить ніхто інший.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.