ЗАЛІЗНИЙ ЗАКОН

ЗАЛІЗНИЙ ЗАКОН - це ... Що таке ЗАЛІЗНИЙ ЗАКОН?
ЗАЛІЗНИЙ ЗАКОН
концепція, згідно з якою середня заробітна плата визначається величиною витрат, що забезпечують існування і відтворення робочої сили. Цей закон був сформульований ф. Лассалем. Більш точну назву цього закону - залізний економічний закон, відомий також як залізний закон заробітної плати. В основі цього закону лежить концепція витрат виробництва, що складаються з праці і капіталу, які формують ціну продукту. Трудові витрати повинні включати витрати на харчування, одяг, підтримання працездатності. Заробітна плата коливається навколо цієї суми, так як якщо вона, наприклад, буде вище, то це призведе до поліпшення добробуту, зростання чисельності населення, збільшення пропозиції робочої сили, що в свою чергу знизить заробітну плату. Якщо ж заробітна плата зменшиться, то погіршиться добробут, впаде народжуваність, знизиться пропозиція робочої сили, що призведе до зростання оплати праці.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.