ІНВЕСТОР НА УМОВАХ ПАРТНЕРСТВА

ІНВЕСТОР НА УМОВАХ ПАРТНЕРСТВА - це ... Що таке ІНВЕСТОР НА УМОВАХ ПАРТНЕРСТВА?
ІНВЕСТОР НА УМОВАХ ПАРТНЕРСТВА
(relationship investor) Інвестор, який крім надання капіталу бере активну участь у справах компанії . Участь може здійснюватися у вигляді призначення кількох членів ради директорів або неофіційного консультування протягом тривалого терміну. На відміну від поширеної думки про інвестора як про просте тримачі пакета акцій, що надає управління компанією її керівництву, інвестор на умовах партнерства, входячи в бізнес, не ставить завдання досягнення короткострокових цілей спекулятивного характеру: такі відносини припускають наявність довгострокових зв'язків між інвестором і компанією.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.