ІНСТИТУЦІЙНІ ФАКТОРИ

ІНСТИТУЦІЙНІ ФАКТОРИ - це ... Що таке ІНСТИТУЦІЙНІ ФАКТОРИ?
ІНСТИТУЦІЙНІ ФАКТОРИ
(від лат. institutio - настанови, вказівки) фактори, пов'язані з управлінням, регулюванням окремих сфер, областей, економічних, суспільних відносин. Так, до числа інституціональних відносять науково-технічні, фінансові, інвестиційні, соціальні фактори і заходи щодо поліпшення управління, перетворення інститутів (правил, норм, настанов) управління цими сферами, установ управління,

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.