ПОЧАТКОВІ НАРОДНІ УЧИЛИЩА (МІСЬКІ ШКОЛИ)

ПОЧАТКОВІ НАРОДНІ УЧИЛИЩА (МІСЬКІ ШКОЛИ) - це ... Що таке ПОЧАТКОВІ НАРОДНІ УЧИЛИЩА (МІСЬКІ ШКОЛИ)?
уч. закладу, що відкриваються з ініціативи гір. органів самоврядування і містилися за їх рахунок. Перші 7 шк. відкриті в Кате. по пост. гір. Думи від 2 дек. 1 874: в 1875 - чотири чоловік. і дві дружин. , В 1880 - одна дружин. За Положенням про поч. нар. учщщах 1874 в них навчали читання на рус. і церк. -славянском яз. , Осн. молитвам і догматам правосл. віровчення з короткою історією Старого і Нового заповітів, письма та першим чотирьом діям арифметики, церк. співу. ГШ були 1-кл. 3-рік. , В 1876 при них відкрилися мл. отд-ня (на квартирах вчителів), в 1881 при трьох - пор. , З 1884 три отд-ня були при кожній шк. Все отд-ня (21) були розкидані по різних квартирах і діти змушені були щорічно міняти місце навчання. В мл. і пор. отд-ниях по 20 дітей навчалися безкоштовно, з інших (до комплекту 40 уч-ся) вчительки брали плату за домовленістю з батьками, в третьому отд-ванні уч-ся платили по 3 руб. в м У 1885 гір. Дума об'єднала отд-ня кожної шк. в одній будівлі, ввела єдиний розмір плати з учнів заможних батьків (6 руб. в м), шк. отримали назв. по парафіях або вул. , На яких брало діяли: Богоявленське 1-е дружин. (115 дівчаток), Златоустівська 2-е чоловік. (91 хлопчик), Хрестовоздвиженська 3-е чоловік. (110 хлопчиків), Мельковская 4-е дружин. (84 дівчинки, 1 хлопчик), Вознесенське 5-е чоловік.(133 хлопчика), Єкатерининське 6-е чоловік. (136 хлопчиків), Спаське 7-е змішане (29 хлопчиків, 70 дівчаток). У 1885/86 уч. м з 769 уч-ся (35% дівчаток) діти міщан і цехових ремісників становили 64%, селян - 19, 6%, різночинців - 7, 5%, солдат - 7%, купців - 1, 4%, духовенства - 0 , 4%. Ок. чвертей. хрест. дітей були з ін. у. Перм. губ. За рішенням Ради піклувальників МНУ бідні навчалися і отримували уч. посібники безкоштовно, більш чвертей. уч-ся - за плату. Все шк. (За викл. Катерининської) розміщувалися в тісних найманих приміщеннях, к-які не вміщали всіх бажаючих. У 1885 з восьми вчителів п'ять - випускниці Кате. дружин. гімн. , По одній - приватного дружин. пансіону СПб. , Казанського дружин. ін-ту, Урал. горн. уч-ща; 12 помічниць - в осн. з Кате. гімн. Крім того, були особливі вчителя закону Божого, вчительки співу і рукоділля (вони навчали дівчаток в'язання гачком, на голках, крою та шиття). У 1889 відкрив восьме уч-ще - Нафанаіловское змішане. З 1899 в Кате. було десять МНУ. Число уч-ся в них з 1875 до 1901 зросла більш ніж в п'ять разів (з 195 до 1091, в т. Ч. Дівчаток - з 72 до 503). У 1912 в Кате. 16 МНУ: чоловік. - Вознесенське, Єкатерининське, Хрестовоздвиженська; дружин. - Гоголівський, Нафанаіловское, Пушкінське; совм. навчання - ім. Богдановича, Богоявленське, Златоустівська, Крилівське, Тургенівське, Доп. ; Хрестовоздвиженський при дет. притулок, Нуровскі при притулку, старообрядницькі Нікольське і Троїцьке. На гір. кошти містилося і однокл. ж / д уч-ще на ст. Кате. -i. У передмістях в 1912 діяли однокл. земські МНУ: на Верх-Исетском з-ді по одному чоловік. і дружин. , Два - совм. навчання, в с. Єлизаветинської - одне совм. навчання, на Ніжнеісетском з-ді - одне дружин. Після Окт. рев-ції 1917 МНУ як вид уч. закладів скасовані. Літ. : Збірник статистичних відомостей по Єкатеринбурзькому повіту.Єкатеринбург, 1886; Пам'ятна книжка Пермської дирекції народних училищ за 1890-1891 навчальний рік. Перм, 1892; Апкарімова Е. Ю. Міська влада Єкатеринбурга і початкова народна освіта в кінці XIX-початку XX ст. // Освіта на Уралі і сучасні проблеми підготовки вчителя історії. Єкатеринбург, 1997. А. М. Сафронова

Енциклопедія Єкатеринбурга. EdwART. 2010.