ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ - це ... Що таке ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ?
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
1) контроль за веденням фінансової документації, її відповідністю встановленим нормам і правилам; 2) контроль за дотриманням законів та нормативних актів при здійсненні фінансових операцій, операцій юридичними та фізичними особами.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.